ราคาล่าสุด

1.77
0.03 | 1.72%
ปรับปรุงเมื่อ: 18 มกราคม 2564
ชื่อย่อหลักทรัพย์
TRT
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
408,400.00
มูลค่า (บาท)
725,037.00
ราคาเปิด
1.75
วันก่อนหน้า
1.74
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.57 - 1.90

ราคาหุ้นย้อนหลัง